Helpt u mee?

De verschillende activiteiten van de stichting brengen het nodige werk met zich mee. Het bestuur heeft er vanaf het begin voor gekozen om zoveel mogelijk zelf de werkzaamheden op te pakken en uit te voeren. Wanneer er echter een oplegger geladen moet worden dan is er uiteraard extra hulp nodig. We prijzen ons gelukkig met een grote kring trouwe vrijwilligers waar we nooit tevergeefs een beroep op doen.

Misschien wilt u ook een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Dat kan op meerdere manieren:

Door het brengen van uw tweedehandse kleding bij een depot van de stichting

Door in overleg met één van de bestuursleden andere goederen beschikbaar te stellen

Door een (eenmalige) gift te storten op de rekening van de stichting. Het rekeningnummer is NL75 ABNA 0407235183 ten name van stichting Hoepel te Nijkerk.

Elke bijdrage, groot of klein biedt de stichting meer mogelijkheden. Mogen we op uw steun rekenen?

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Door hier te klikken komt u op de pagina waar de wettelijk vereiste ANBI informatie is opgenomen.