ANBI informatie

ANBI gegevens van Stichting Hoepel te Nijkerk per 01-01-2018

Naam van de stichting:
Stichting Hoepel (Hulp Oost Europa Plus Eigen Land)

RSIN / Fiscaal nummer: 
8146.26.798

Contactgegevens: 
Stichting Hoepel
Bosbes 8
3861 TX Nijkerk
Telefoon: 033-2470622
Internet: www.stichtinghoepel.nl
Email: info@stichtinghoepel.nl

Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur kent de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid

Namen van de bestuursleden per 01-06-2019:
De heer A. Rakhorst (voorzitter)
De heer J. van den Broek (penningmeester)
Mevrouw W. Rakhorst- van Beek (secretaris)
De heer D. Schotsman (algemeen bestuurslid)
Mevrouw E. Schotsman- van Bloemendaal (algemeen bestuurslid)

Beleidsplan: 
Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Hoepel

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur en overige vrijwilligers kunnen een nadere door het bestuur vast te stellen beloning ontvangen. Deze beloning kan nimmer meer bedragen dan de fiscaal vrijgestelde beloning voor vrijwilligers.

Reiskosten worden na goedkeuring door het bestuur vergoed tegen het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag per kilometer.

Overige kosten kunnen na goedkeuring door het bestuur op basis van declaratie vergoed worden.

Doelstelling: 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van onze minder bedeelde medemensen in Oost Europa en in Nederland. En verder al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. (Deze tekst is afgeleid van de statuten van de stichting)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten

Financiële verantwoording: 
Klik hier voor het financiële verslag